Covid-19 - Anahit Care

Aktualności Covid-19

W odpowiedzi na stałe rosnąca liczbę zakażeń COVID-19, Rząd Federalny postanowił wprowadzić następne ograniczenia na terenie całego kraju.
Niestety Polska znalazła się w grupie krajów wysokiego ryzyka i od 05 grudnia 2021r. wprowadzone są następujące obostrzenia:
– wjeżdżając na teren Niemiec wymagane jest przedstawienie dowodu szczepień , potwierdzenie statusu ozdrowieńca lub negatywnego testu antygenowego ( ważnego maksymalnie 24 godz.) bądź test PCR ( ważny maksymalnie 72 godz.) 
– konieczna jest rejestracja wjazdu do Niemiec przy pomocy formularza na stronie internetowej: 
– trzeba liczyć się z kontrola rejestracji wjazdu przed podrożą oraz przy wjeździe
-obowiązek 10-dniowej kwarantanny ( możliwe zwolnienie od pierwszego dnia dla osób z dowodem szczepienia lub potwierdzenia statusu ozdrowieńca
 
1. Kiedy ominą cię obostrzenia?
– brak konieczności rejestracji wjazdu i kwarantanny dla osób przekraczających granice regularnie z powodów zawodowych lub edukacyjnych
-brak konieczności przedstawienia dowodu szczepienia , potwierdzenie statusu ozdrowieńca lub negatywnego testu w przypadku ruchu przygranicznego poniżej 24 godz.
 
Przyjazd do Niemiec bez kwarantanny jest możliwy tylko w następujących przypadkach:
-gdy posiadasz negatywny wynik testu covidowego , pamiętając przy tym iż tzw. szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia i muszą być wykonywane najwcześniej na 72 godz. przy testach PCR lub 48 godz. przy testach antygenowych. Czas liczony jest od chwili pobrania próbki a nie od otrzymania wyniku. Wynik testu musi być w języku francuskim, hiszpańskim, angielskim lub włoskim. 
Testy w języku polskim są uznawane jeżeli są tłumaczone.
– Gdy jesteś zaszczepiona , a od badania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE minęło 14 dni
– Jeśli jesteś ozdrowieńcem , a od wyzdrowienia minęło 28 dni, ale nie minął jeszcze okres 6 miesięcy po przebyciu choroby. Posiadanie statusu ozdrowieńca dokumentuje Unijny Certifikat COVID-19.
 
W Niemczech wprowadzono zasadę 3 G:
– Genesen -Ozdrowieniec
-Geinpft – Zaszczepiony
– Getestet – Przetestowany
Oznacza to, ze każdy kto został dwukrotnie zaszczepiony, poddał się badaniu lub jest ozdrowieńcem może w dużej mierze poruszać się swobodnie w miejscach publicznych. Zasada 3G wprowadzona 23 września 2021r. porządkuje reguły i wymogi dla osób przebywających w Niemczech. Zgodnie z zasada 3G , tylko osoby spełniające powyższe kryteria mogą swobodnie wejść do restauracji, kin, salonów fryzjerskich , na siłownie, baseny, do hal sportowych , na wydarzenia masowe, czy tez do hoteli. 
Przepisy dotyczące wizyt w szpitalach , ośrodkach rehabilitacyjnych czy tez domach opieki są indywidualne. Także ci , którzy planują pobyt w hotelu, muszą przedstawić negatywny wynik testu, który należy powtarzać co trzeci dzień pobytu. Kraje związkowe mogą zawiesić obowiązywanie tych przepisów, kiedy siedmiodniowa zapadalność w danym Landzie utrzymuje się na stałym poziomie poniżej 35 nowych zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Nadal obowiązkiem każdego bez względu na to czy jest zaszczepiony , wyleczony czy przebadany , jest zachowanie dystansu i noszenie maseczek podczas zakupów i w środkach transportu publicznego.Presja na niezaszczepionych wzrosła od 11 października 2021 r. wtedy, kiedy skończyły się bezpłatne testy na obecność Koronawirusa , które teraz bez problemu można zrobić w wielu miejscach.
Przed wyjazdem wypełniamy deklaracje .Do tej pory wjazd do Niemiec nie był objęty ścisła kontrola .Jednak sytuacja zmieniła się po 8 listopada 2021r. Zgodnie z nowymi wytycznymi przed przybyciem do Niemiec trzeba najpierw na stronie www.einreiseanmeldung.de
wypełnić tzw. cyfrowa deklaracje wjazdu.Dotyczy to wszystkich podróżnych , którzy przebywali w strefie ryzyka w ciągu ostatnich 10 dni ( w tym w Polsce). W deklaracji wjazdu podaje się podstawowy zestaw danych takich jak: kraj z którego się wjeżdża do Niemiec , datę i środek transportu oraz pozostałe dane osobowe, które wymagane są w formularzu lokalizacji:Aussteigekarte.
Zebrane w ten sposób dane są wysyłane do odpowiedniego  Gesundheitsamt ( urząd ds.zdrowia), który będzie później kontrolował przebieg kwarantanny.
Po wypełnieniu i wysłaniu deklaracji otrzymujemy potwierdzenie w pliku PDF. Po potwierdzeniu najlepiej od razu wydrukować w dwóch egzemplarzach . Trzeba mieć je przy sobie w momencie przekraczania granicy. Jeśli nie masz możliwości wypełnić zgłoszenia w wersji elektronicznej w wyjątkowych przypadkach jest ono możliwe w wersji papierowej. Wpisanie błędnych danych może być ścigane jako wykroczenie administracyjne i grozi grzywna do 25 000 EURO.
 
Przydatne linki:
1. Serwis niemieckiego Ministerstwa Zdrowienia:
 
2. Serwis polskiego MZ dotyczącego SARS-CoV-2 w Niemczech :
 
3 . Elektroniczna deklaracja wjazdu: